Opplandsarkivets sekretariat
 
  Prosjekt Oppland 1814 Skriv ut
http://www.opa.no/sekretariat/index.php?id=100
Sorenskriver Lauritz Weidemann var én av Opplands representanter på Eidsvoll i 1814. Han var bosatt på Stenberg på Østre Toten og ble senere amtmann i Christians Amt. Foto: Mjøsmuseets fotosamling
Sorenskriver Lauritz Weidemann var én av Opplands representanter på Eidsvoll i 1814. Han var bosatt på
 Stenberg på Østre Toten og ble senere amtsmann i Christians Amt. Foto: Mjøsmuseets fotosamling.
Forberedelsene til 200-årsjubileet for Grunnloven av 1814 er igang. Det forventes markeringer over hele landet. Opplandsarkivet ønsker å markere fra et regionalt ståsted. Høsten 2010 startet planleggingen av et innsamlings- og forskningsprosjekt med følgende hovedproblemstilling og delmål:
Hovedproblemstilling:
Hvordan ble begivenhetene på Eidsvoll i 1814 mottatt av folk i Oppland, daværende Christians Amt? Hvordan oppfattet folk flest det som skjedde og hvor betydningsfullt syntes de det var at Norge fikk et konstitusjonelt styresett med basis i Grunnloven?
Delmål:
  • Å kartlegge om det finnes kilder lokalt i Oppland om 1814, for eksempel brev, dagbøker og tradisjonsstoff
  • Å arrangere et 1814-seminar med deltagere fra fagrelevante institusjoner
  • Å produsere en antologi/artikkelsamling om 1814 i Oppland
Prosjektet er nå godt igang.
Bokutgivelse er planlagt høsten 2013 og forskningsseminaret vil bli avholdt på  våren 2014.
Arkivarer og privatpersoner som har kjenskap til aktuelle kilder oppfordres til å ta kontakt med medlemmer av prosjektgruppen:
 
Tore Pryser
Professor, Høgskolen i Lillehammer
tore.pryser@hil.no 
 
 
Cæcilie Stang
Førstearkivar, Statsarkivet I Hamar
cast@arkivverket.no

Silje Cathrin Fylkesnes 
Opplandsarkivets sekretariat
silje.fylkesnes@mjosmuseet.no
 
Torveig Dahl
Direktør, Gudbrandsdalsmusea
torveig.dahl@gudbrandsdalsmusea.no
 
Marit Hosar
Arkivar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Harald Hvattum
Oppland Historielag
Ivar Skeide
Oppland historielag 
itskeide@broadpark.no

Knut Korsæth
Tidl. Fylkesmann i Oppland 
vil-kors@online.no

Alexander Austnes
Etnolog, Oppland fylkeskommune 
alexander.austnes@oppland.org 
 
Inger Enger
rektor, Gausdal videregående skole
inger.sofie.enger@oppland.org

Terje Paulsberg

 
Prosjekt Oppland 1814. Prosjektskisse

Copyright © 2006- - Opplandsarkivets sekretariat - med enerett. Ansvarlig redaktør:  Silje Cathrin Fylkesnes