Teaserbilde

Norgesferie - turist i Innlandet

I år er det norgesferie som gjelder, og Innlandet kan by på flotte attraksjoner og opplevelser. Opplandsarkivet arbeider med en digital fotoutstilling som omhandler feriereiser i Innlandet fra 1800-tallet og frem til i dag. Til denne utstillingen trenger vi bilder fra årets sommerferie i Innlandet, og vi setter stor pris på om du vil bidra til utstillingen med ditt ferieminne fra Innlandet. Ta kontakt med oss på sekretariat@opa.no eller tlf. 97 13 11 42

Les mer om Norgesferie - turist i Innlandet

Pil
Teaserbilde

Brenneriene på Hadeland

I Røykenvika i Brandbu ble det etablert et brenneri i 1856. Virksomheten har endret navn over tid. Først het det Næs Brenneri (1856-1923), deretter Brandbu Brenneri (1923-1955) og til sist A/L Hadeland Brenneri (1955-1979). I dag rommer brenneribygningen leiligheter og selskapslokale. Anders Gjefsen anla et privat brenneri, Gjefsen Brænderi, med brenneribygning på garden Sandbakken i Mjønvald ved Jaren i 1856. Han var født i 1802, og var oppvokst med gardsbrenneri på garden Gjefsen. Anders Gjefsen drev for egen regning inntil årene 1865-1866, da han overdro brenneriet til sine fire svigersønner.

Les mer om Brenneriene på Hadeland

Pil