Teaserbilde

"Eksport av data fra fagsystemet FIOL"

Onsdag var styringsgruppa for prosjektet "Eksport av data fra fagsystemet FIOL- klargjøring til nytt fagsystem", samlet på Lillehammer til oppstartsmøte. I desember 2017 mottok Opplandsarkivet, i samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans og KulturIT, støtte fra Riksarkivarens utviklingsmidler til dette prosjektet.

Les mer om "Eksport av data fra fagsystemet FIOL"

Pil
Teaserbilde

Gjøvik og Omegns Turistforening

Gjøvik og Omegn Turistforening ble etablert høsten 1934, og Ragnar Mørk var foreningens første leder. Et av de første arkivene ved Opplandsarkivets avdeling på Eiktunet, Mjøsmuseet, er arkivet etter denne foreningen. OAEA-00002, Gjøvik og Omegns Turistforening.

Les mer om Gjøvik og Omegns Turistforening

Pil