Teaserbilde

Høyre du mann!

Nasjonalbiblioteket er ute med ny CD, Høyre du mann! Materialet er hentet fra Norsk folkemusikksamling, og består av feltopptak med langeleik fra perioden1955-1983. Opptakene er fra tradisjonsområdene Valdres, Gjøvik, Hallingdal og Telemark. Hans-Hinrich Thedens, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket og Elisabeth Kværne, folkemusikkarkivar ved Valdres folkemusikkarkiv, Valdresmusea/Opplandsarkivet, har stått for utvalget av materialet.

Les mer om Høyre du mann!

Pil
Teaserbilde

Brenneriene på Hadeland

I Røykenvika i Brandbu ble det etablert et brenneri i 1856. Virksomheten har endret navn over tid. Først het det Næs Brenneri (1856-1923), deretter Brandbu Brenneri (1923-1955) og til sist A/L Hadeland Brenneri (1955-1979). I dag rommer brenneribygningen leiligheter og selskapslokale. Anders Gjefsen anla et privat brenneri, Gjefsen Brænderi, med brenneribygning på garden Sandbakken i Mjønvald ved Jaren i 1856. Han var født i 1802, og var oppvokst med gardsbrenneri på garden Gjefsen. Anders Gjefsen drev for egen regning inntil årene 1865-1866, da han overdro brenneriet til sine fire svigersønner.

Les mer om Brenneriene på Hadeland

Pil