Nasjonal kartlegging av lyd- og audiovisuelt kulturhistorisk materiale

Over statsbudsjettet 2019 fikk Nasjonalbiblioteket 10 millioner kroner til digitalisering av audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, bibliotek, museer og private samlinger. Høsten 2018 utførte Nasjonalbiblioteket en omfattende kartlegging, og resultatet av denne ble presentert den 20. juni 2019. Kartleggingen skal brukes som et verktøy for kommende digitalisering av materialet. Nasjonalbibliteket har valgt ut to piloter, hvor Opplandsarkivets avdelinger, folkemusikkarkiva ved Gudbrandsdalsmusea, er den ene. Materialet som er sendt til Nasjonalbiblioteket for digitalisering, er "Øygardssamlinga". Tom Willy Rustad, arkivleder ved Folkemusikkarkivet for Sør- og Midt Gudbrandsdalen, Opplandsarkivet, Gudbrandsdalsmusea, er kontaktperson for prosjektet. Kartleggningen er å finne på Nasjonalbibliotekets hjemmesider.